Mateřská škola

Školní 1479, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Telefonní kontakty:

Telefon: 474 334 511, 733 752 737


Telefony do tříd

Včelky: 606 071 743
Berušky: 606 071 746
Cvrčci: 606 071 910
Mravenci: 602 102 067


Výběr školného

pí. Čoudková Karolína: 774 998 637

Kontaktovat nás můžete na:

10.ms@seznam.cz


nebo využijte náš formulář:

E-mailová adresa *
Telefonní číslo
+420
Hledat
  Váš dotaz
  ODESLAT

  ÚPLATA ZE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • Výše úplaty je stanovena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. 9. 2004, dle §123 a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
  • Základní částka se stanoví pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši. Dle § 6 vyhlášky č. 14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, stanovuji výši úplaty měsíčně za dítě v mateřské škole.
  • Úplata se platí vždy stávající měsíc, nejpozději však do 15. dne v měsíci. Na číslo účtu: 18535441/0100
  • Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2023/2024 je stanoveno na 700,- Kč měsíčně.
  • V době přerušení provozu MŠ o letních prázdninách je úplata za předškolní vzdělávání snížena na 0,00 Kč.
  •  
  • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ a děti s odkladem školní docházky, mají předškolní vzdělávání bezúplatné.
  • Případné informace na t.č. 774998637 pí.Čoudková .