Mateřská škola

Školní 1479, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Telefonní kontakty:

Telefon: 474 334 511, 733 752 737


Telefony do tříd

Včelky: 606 071 743
Berušky: 606 071 746
Cvrčci: 606 071 910
Mravenci: 602 102 067


Výběr školného

pí. Čoudková Karolína: 774 998 637

Kontaktovat nás můžete na:

10.ms@seznam.cz


nebo využijte náš formulář:

E-mailová adresa *
Telefonní číslo
+420
Hledat
  Váš dotaz
  ODESLAT

  INFORMACE O STRAVOVÁNÍ - STRAVNÉ A PLATBA STRAVNÉHO

   

  Z důvodu uzávěrky je možné provést přihlášky a odhlášky stravy na měsíč červen nejpozději v úterý 25.6.2024. Po tomto datu již nelze stravu přihlásit ani odhlásit. V případě nepředvídatelné absence máte možnost stravu vyzvednout do jídlonosičů.

   

  Platba stravného bude strhávána z Vašeho bankovního účtu inkasním způsobem.

  Co je nutno zařídit ve Vaší bance?

  • Zadat povolení k inkasu na účet : 0100262091/0800
  • Výše limitu inkasa je 900,-Kč​ (nezadávat žádné variabilní symboly)

  Pokud se platba nestrhne z osobního účtu, je to z důvodu větší zálohy na Vašem účtu www.strava.cz, která pokryje měsíc následující nebo z důvodu menší částky na Vašem osobním účtu.

   

  Inkasní způsob platby bude prováděn od srpna 2023 k 15.dni v měsíci.

   

  Vyúčtování se provádí 1 x ročně k 10.9.

   

  Co je nutné zařídit ve školní jídelně?

  • Nahlásit číslo Vašeho účtu, jinak se platba nespáruje a nebude možné zjistit, komu platba patří

  Vše po domluvě s vedoucí školní jídelny pí.Bárovou. Dětem jsou obědy automaticky přihlášeny ke konci měsíce na další měsíc, pokud platba prošla inkasním způsobem v pořádku. Pokud nebude dítěti strava na daný měsíc zaplacena, nebude do mateřské školy přijato.

  V případě nejasností nebo dalších informací kontaktujte vedoucí školní jídelny pí.Bárovou na emailu jídelna-3zs@ktkadan.cz nebo na tel.: 739 623 288

  Úřední hodiny

  • Každé poslední pondělí v měsíci od 6.00 hod. do 9.00 hod. a od 14.00 hod. do 14.30 hod.

  Přihlašování a odhlašování obědů:

  • den předem do 10 hodin dopoledne na www.strava.cz
  • pouze v naléhavých případech den předem do 14.30 hod. sms na tel.: 739 623 288
  • na emailu jídelna-3zs@ktkadan.cz do 14.30 hod.

  Nárok na oběd mají děti pouze ve dnech, kdy se účastní docházky do mateřské školy. Na další dny je nutno obědy odhlásit.

  Do jídlonosičů je možno dítěti vyzvednout oběd pouze první den nepředvídané nepřítomnosti dítěte (náhlé onemocnění - teplota apod.). O tom, že si zákonný zástupce vyzvedne oběd do jídlonosiče, podá zprávu třídní učitelce svého dítěte do 8.00 hod.

  Vyzvedávání oběda do jídlonosiče:

  •  - ve třídě svého dítěte v 11.30 hod. po telefonické domluvě s třídní učitelkou do 8.00 hod. daného dne
  •  - ve školní jídelně 3.ZŠ od 11.40 hod. do 12.00 hod.. po telefonické domluvě s vedoucí školní jídelny do 7.00 hod. daného dne