Mateřská škola

Školní 1479, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Telefonní kontakty:

Telefon: 474 334 511, 733 752 737


Telefony do tříd

Včelky: 606 071 743
Berušky: 606 071 746
Cvrčci: 606 071 910
Mravenci: 602 102 067


Výběr školného

pí. Čoudková Karolína: 774 998 637

Kontaktovat nás můžete na:

10.ms@seznam.cz


nebo využijte náš formulář:

E-mailová adresa *
Telefonní číslo
+420
Hledat
  Váš dotaz
  ODESLAT

  FILOZOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLKY

  Motto :

  „Vše podstatné, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole.“
   

  • Neubližuji svým kamarádům
  • Dodržuji osobní hygienu
  • Rád si hraji a učím se
  • Znám své potřeby, vím, co mi prospívá a co škodí
  • Chápu svět kolem sebe
  • Naučil jsem se respektu k ostatním lidem
  • Chápu potřeby a názory druhých
  • Naučil jsem se správně stolovat a používat příbor
  • Umím spolupracovat s ostatními

  „A vím, že mi teplé kakao a koláček udělají dobře.“
  Robert Fulghum

  Naše cíle a záměry vycházejí z těchto výroků

   

  • když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat
  • když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat
  • když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti
  • když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti
  • když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře
  • když děti žijí s bezpečím, učí se věřit
  • když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti
  • když děti žijí s chválou, učí se oceňovat
  • když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě
  • když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku

   

  Vycházíme z tradic české předškolní výchovy orientovanou na osobu – dítě