Mateřská škola

Školní 1479, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Telefonní kontakty:

Telefon: 474 334 511, 733 752 737


Telefony do tříd

Včelky: 606 071 743
Berušky: 606 071 746
Cvrčci: 606 071 910
Mravenci: 602 102 067


Výběr školného

pí. Čoudková Karolína: 774 998 637

Kontaktovat nás můžete na:

10.ms@seznam.cz


nebo využijte náš formulář:

E-mailová adresa *
Telefonní číslo
+420
Hledat
  Váš dotaz
  ODESLAT

  REŽIM DNE

  Organizace chodu školy je podrobně rozepsána ve školním řádu. Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Z důvodů nízkého počtu přítomných dětí ráno a odpoledne spojujeme třídy při scházení a rozcházení dětí. Jinak je spojování tříd omezeno na nezbytnou dobu při absenci učitelek nebo při různých akcích školy. Spojování tříd je maximálně omezeno. 

   

  Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány denně. V letních měsících pro ně využíváme i školní zahradu. Tím prodlužujeme pobyt dětí na čerstvém vzduchu a přispíváme k jejich otužování a posilování imunitního systému organismu. Děti mají volný přístup k různým tělovýchovným náčiním. Snažíme se, aby se děti pohybovaly a sportovaly co nejvíce. I proto jsme se již v roce 2014 přihlásili do projektu Děti na startu, který je zčásti financován zřizovatelem. Pro pohybový rozvoj dětí byly na školní zahradě postupně instalovány různé herní sestavy podporující zdravý, přirozený a variabilní dětský pohyb.   

   

  Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Reagují na potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Rozvolněný časový režim umožňuje všestranně rozvíjet dětskou osobnost. Dává možnost nechat děti dokončit hru nebo se k ní později vrátit. Plánování činností vychází z ŠVP, který koresponduje s RVP. Snažíme se o co největší přiblížení k možnostem a schopnostem dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem apod. Reagujeme na přání dětí. Umíme využít nečekaných a nahodilých situací. Při realizaci plánovaných činností vytváříme vhodné materiální podmínky, pomůcky jsou připravovány včas. Snažíme se seznamovat děti s různými zajímavými lidmi a jejich profesemi – návštěvy, exkurze. Pokud máme věkově smíšené třídy, rozvíjíme dobré sociální vztahy mezi dětmi. Mladší děti se od starších rychleji učí různým dovednostem. Starší děti se učí ohleduplnosti, pomoci mladším, snaží se být příkladem. Dbáme na klid a soukromí dětí – hrací koutky v jednotlivých třídách. Zapojujeme děti do činností spojených se sebeobsluhou a podáváním jídla.     

   

  Činnosti dětí během dne

  • Provozní doba v mateřské škole je od pondělí do pátku od 5.30 hod do 16.00 hod.
  • Příchod do mateřské školy je do 7:50 hod.

  dopoledne

  • časový režim je maximálně uvolněn tak, aby co nejvíce vyhovoval dětským potřebám
  • děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat
  • je dostatečně dbáno na soukromí dětí (hrací koutky, hygiena)
  • celým dnem prostupují hry, činnosti výchovně vzdělávací, zdravotně preventivní a volně pohybové
  • povinné předškolní vzdělávání probíhá každý den od 8.00 – 12.00
  • pobyt venku probíhá každý den od 9.30 – 11.30 v okolí mateřské školy, na školní zahradě nebo formou výletů do okolí města
  • oběd je připravován pro třídy Berušek a Mravenců v 11.20 a pro třídy Světlušek a Včeliček v 11.30

  odpoledne

  • odpočinek na lehátkách – poslech pohádky, odpočinek, klidové činnosti, spánek (respektujeme potřeby dětí, ke spánku je nenutíme), pohybová chvilka
  • svačina probíhá od 14.15
  • zájmové a výchovně vzdělávací činnosti dětí, individuální přístup – v případě příznivého prostředí na školní zahradě do odchodu dětí

  Režim dne je orientační, přizpůsobuje se potřebám dětí a aktuálním provozním podmínkám. V průběhu celého dne je dodržován pitný režim.